Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - Udkast 31 - Klasselærerfunktionen

Læs dokumentet

1.1. Eleven i centrum — udgangspunktet for arbejdet

Det er et særkende for dansk skole, at en enkelt lærer af eleverne, af deres forældre, af kollegaerne og af skolen i almindelighed opleves som ansvarlig for såvel de enkelte elever som for den pågældende klasse. Denne lærer kaldes
klasselærer.

[…]